Digital arbeidsrettet rehabilitering

INNOVASJONS- OG FORSKNINGSPROSJEKT

Prosjektet har fokus på innovasjon av rehabilitering ved hjelp av digitale løsninger, særlig VR-teknologi, som evalueres med følgeforskning. Vi bruker både kvantitative og kvalitative metoder basert på data fra spørreskjema, intervju og NAV-registre. Fem rehabiliteringsinstitusjoner deltar.