– VR gjør krevende jobbtrening litt morsommere

Deltaker på Orbit Arena bruker VR-utstyr
Deltaker trener på utfordringer han vil møte i arbeidslivet ved hjelp av VR-briller. Foto: OrbitArena

Deltakerne tar på seg VR-brillene når de skal trene på jobbintervju før de skal møte nye arbeidsgivere. Programmene er det jobbkonsulentene som har lagd.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering    

Fra kontorene på Jessheim skal arbeidsinkluderingsbedriften OrbitArena Arbeidsinkludering få folk i jobb og utdanning. Blant annet gir de arbeidstrening i produksjonsavdelingene, som storkjøkkenet de selv driver. 

– Bransjen vår har ikke vært så veldig fremoverlent når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Styret ville i 2019 at vi skulle teste ut VR for å se om det var et nyttig redskap for våre brukere og ansatte. Det viste seg at vi måtte gjøre mesteparten av utviklingsarbeidet selv. 

Det sier Ingvild Hjelmseth, fag- og personalansvarlig, og Siriann Grenness, jobbkonsulent, IT-ansvarlig og VR-ansvarlig, i OrbitArena.

Lite forskning foreløpig 

De to medarbeiderne i OrbitArena, hvor kommunene Hurdal, Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad pluss Viken fylkeskommune og næringslivet i området er eiere, sier at både ansatte og brukere er fornøyde med bruken av VR. 

 – Men utstyret er nytt og ikke testet ut i stort omfang innen arbeidsinkluderingsarbeid. Det er ikke gjort studier innen vår bransje som kan si noe om hvilke brukere som har største nytte og hva slags utbytte de har. Pandemien har også i perioder lagt en demper på hvor mye vi har kunnet bruke utstyret. Våre erfaringer er derfor basert på de ansattes inntrykk og tilbakemeldinger fra brukerne, sier Hjelmseth. 

Siriann Grenness (til venstre) og Ingvild Hjelmseth i OrbitArena.

Tar deg til et annet sted 

VR kan oversettes med virtuell virkelighet, en illusjon vanligvis laget ved hjelp av informasjonsteknologi. Dette gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted.  

OrbitArena lener seg på en studie gjort av PWC fra 2021 når de sier at VR gir god læring. Trening går raskere, brukerne føler seg tryggere under trening som skjer med VR, det gir realistiske følelser, deltakerne er fokuserte og kostnadene kan noen ganger være lavere enn om tilsvarende trening skal skje uten VR, konkluderer PWC. OrbitArena viser også til studie ved NTNU. Og til Sykehuset Innlandet hvor det forskes på hvordan VR kan brukes i behandling av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser. 

Å utnytte mulighetene i digitale verktøy er ett av fem hovedsatsingsområder som løftes fram i Arbeids- og velferdsdirektoratets og Helsedirektoratets nye strategi for fagfeltet arbeid og helse

– Treffer følelsene våre 

– Mange undersøkelser viser at mens foredrag eller lesing ofte gir lavt læringsutbytte, er «gjøre selv» som ved VR-opplevelser mer effektivt. Trolig fordi det appellerer til følelsene våre på en sterkere måte, sier Siriann Grenness.
– Det gir engasjement, inspirasjon og motivasjon, ofte kombinert med gøyale situasjoner. 

OrbitArena bruker VR på disse områdene: 

 • Mestringsstrategier/opplevelser 
 • Fysisk aktivitet/koordinasjon/hukommelse 
 • Trene på jobbintervju
 • Avspenning/mindfulness 
 • Samhandling 
 • Språkundervisning/trening 

I tillegg jobber de med å utvikle VR-program til bruk innen:  

 • Omgangsform – også kalt softskills – i jobbintervju og samhandling. 
 • Yrkesutforskning hvor man kan besøke for eksempel et lager og se hvordan arbeid utføres her.  

Film som viser hvordan Orbit Arena Arbeidsinkludering bruker VR i sitt arbeid

– Gir trygghet i nye situasjoner 

Dette mener OrbitArena er de viktigste erfaringene de har gjort til nå med VR: 

 • Skaper mestring/motivasjon/engasjement 
 • Raske og gode tilbakemeldinger – skaper stor entusiasme og arbeidsglede! 
 • Gir trygghet i en helt ukjent situasjon 
 • Passer for alle aldersgrupper, men litt personavhengig 
 • Det er viktig å gi god opplæring, yngre tar det raskere 

Dette sier noen av brukerne, hvor de aller fleste er henvist fra Nav: 

 • «Opplevde at det hjelper å øve seg til et intervju. Bra læreprogram» 
 • «Det var en morsom og lærerik opplevelse. At man kan trene på intervjusetting uten å være redd for å drite seg ut» 

Også erfarne jobbsøkere er nervøse 

– Vi trener brukere på hvordan det for eksempel er å være i jobbintervju eller å stå i en situasjon, et dilemma eller valgsituasjon i arbeidslivet. Med VR-brillene på møter de spørsmål de må regne med blir stilt og må svare på, og vi ser hvordan man sitter rundt bordet under møtet. Etterpå kan vi snakke om situasjoner, følelser som oppstår og svar som ble gitt, som en del av karriereveiledningen. For de aller fleste er slike utfordringer krevende. For mange kan det å bruke en avatar – altså en modell eller et bilde som representerer brukeren, men som man kan styre selv uten at det blir for personlig, være en positiv opplevelse. Ofte tør man litt mer i slike situasjoner, sier Ingvild Hjelmseth.  

– Blir dere som jobbkonsulenter overflødige med VR? 

– Mange bekymrer seg for at digitalisering generelt gjør ansatte overflødige, men VR brukt innen arbeid og inkludering er et supplement til andre metoder. Altså en styrkning av tilbudet, ikke er erstatning av jobbkonsulenter. Jobbkonsulen vil fortsatt ha en sentral rolle i karriereveiledningen, men får flere verktøy å benytte, mener Hjelmseth. 

Bli kjent med yrker gjennom VR 

– Hvordan skal dere bruke VR framover? 

– For det første må vi fortsatt regne med at vi selv må stå for en god del av utviklingen av programvaren, fordi det enten er svært kostbart å sette bort dette eller fordi det vi trenger ikke er laget ennå. Yrkesutforskning, altså der man kan besøke bedriften man skal søke jobb hos ved hjelp av VR, kan bli spennende mulighet, sier Siriann Grenness, som selv tok utdanning i det NTNU kaller fremtidens læringsteknologi da OrbitArena skulle ta steget inn i VR-verdenen. 

VR innen arbeid og helse

Denne artikkelen er en del av serien «VR innen arbeid og helse»
I serien viser vi eksempler på hvordan VR kan brukes innen arbeid, helse og
arbeidsrettet rehabilitering. VR er et av satsingsområdene i vårt prosjekt «Digital arbeidsrettet rehabilitering». Å utnytte mulighetene i digitale verktøy er ett av fem hovedsatsningsområder i den nye strategien for fagfeltet arbeid og helse.

Les mer om prosjektet «Digital arbeidsrettet rehabilitering»