Hvordan fungerer samhandlingen rundt langtidssykemeldte? I en serie artikler gir vi eksempler på hvordan samhandlingen rundt en deltaker som får arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan se ut. Hva er de ulike hjelpernes rolle? Hvordan fungerer samhandlingen? Hva skal til for at den skal fungere bedre?

ARTIKLER