Formål

Kontakt og dialog med en deltakers arbeidsgiver er en av kjernekomponentene i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram. Det er på arbeidsplassen de største barrierene, men også de beste mulighetene, for å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb kan finnes.

Informasjon om arbeidssituasjonen fra både deltaker og dennes arbeidsgiver vil være nyttig kunnskap i rehabiliteringen. Dialog mellom fagteam, arbeidstaker/deltaker og arbeidsgiver øker sannsynligheten for å komme fram til gode tiltak for deltakerens retur til arbeid.

Enkelte sykmeldte arbeidstakere kan oppleve dialog med arbeidsgiver vanskelig, og har ønsket å unngå denne. Dette forsterkes naturligvis hvis relasjonen er konfliktfylt. I slike tilfeller vil det å få «brutt isen» mellom arbeidstaker og arbeidsgiver være en viktig del av rehabiliteringen.

Kontakt med arbeidsgiver under arbeidsrettet rehabilitering skal gi fagteamet

  • informasjon om arbeidsgivers opplevelse av deltakerens funksjon, styrker og problemområder
  • informasjon om tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen

I tillegg skal fagteamets kontakt med arbeidsgiver bidra til

  • at hensiktsmessige tiltak på arbeidsplassen blir identifisert og diskutert
  • å styrke samhandlingen mellom arbeidstaker/deltaker og arbeidsgiver
Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming
Forskning