Lovpålagt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved sykefravær

Som rehabiliteringsinstitusjon/-klinikk kan det være nyttig å vite at samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er lovpålagt ved sykefravær. Den sykmeldte har plikt til å samarbeide med arbeidsgiver for å finne løsninger og hensiktsmessige tiltak for å kunne gjenoppta arbeidet raskest mulig (Folketrygdloven §§ 8-7a8-821-3Arbeidsmiljøloven § 2-3). Arbeidsgiver på sin side skal så langt det er mulig iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne «beholde eller få et passende arbeid» (Arbeidsmiljøloven § 4-6). Fortrinnsvis skal arbeidsgiver finne løsninger for at arbeidstaker skal kunne fortsette i sitt vanlige arbeid.