Anbefaling

Kompetansesenteret anbefaler at den arbeidsrettede rehabiliteringen utføres av tverrfaglige team.

Det tverrfaglige teamet bør bestå av fagpersoner fra både helsesektoren og arbeidslivssektoren. Teamet kan eksempelvis bestå av psykolog/samtaleterapeut, lege, idrettspedagog, fysioterapeut og arbeidskonsulent.