Samhandling i prosessen mot arbeidsdeltakelse

For optimal oppfølging av en person som er sykmeldt eller har behov for arbeidsrettet bistand, er samhandling mellom oppfølgingsaktørene viktig. Å samhandle om og forankre prosessen tilbake til eller inn i arbeid med andre oppfølgingsaktører er således en vesentlig del av arbeidsrettet rehabilitering. I mange tilfeller vil særlig arbeidsgiver, fastlege og NAV være viktige samhandlingsparter. Samhandlingen kan foregå før, under og etter den arbeidsrettede rehabiliteringen.

Det er et felles mål for alle oppfølgeraktører å forebygge eller forhindre sykefravær og å bidra til raskest mulig retur til arbeid for den sykmeldte eller bistandstrengende personen.