Formål

Fysisk aktivitet er en kjernekomponent i arbeidsrettet rehabilitering. Den fysiske aktiviteten tjener flere formål: Ved siden av å øke fysisk kapasitet kan fysisk aktivitet bidra til å gi mestringsopplevelser og redusere frykt for å bruke kroppen. Friluftsliv kan være med på å sikre et mangfold av muligheter for fysisk utfoldelse.

Fysisk aktivitet, trening og friluftsliv i arbeidsrettet rehabilitering skal

  • gi deltakeren erfaring med lystbetonte treningsformer
  • gi positive erfaringer og mestringsopplevelser
  • øke deltakerens fysiske funksjon og kroppsbevissthet
  • bidra til å redusere frykt for bevegelser og aktivitet
  • gi motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet etter rehabiliteringen
Individuell tilpasning av rehabiliteringen
Kontekst

Fysisk aktivitet, trening og friluftsliv

Anbefaling