Kontekst

Alle institusjoner/klinikker som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering har sin unike kontekst. Med kontekst menes geografisk beliggenhet, lokaliteter, teknologiske løsninger, faglige ressurser, andre rehabiliteringstilbud på stedet og organisering av virksomheten med mer. Alle disse faktorene påvirker hvilken individuell tilpasning som kan tilbys den enkelte.

Noen institusjoner/klinikker har felles inntak i gruppe, andre har individuelle inntak med tilbud om aktiviteter i gruppe og individuelt. Uansett valgt organisering skal den individuelle tilpasningen stå sentralt i rehabiliteringstilbudet.

Individuell tilpasning av rehabiliteringen
Anbefaling

Fysisk aktivitet, trening og friluftsliv

Formål