Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Anbefaling

Kompetansesenteret anbefaler at hver enkelt deltaker tildeles en koordinator som følger opp og veileder deltakeren under rehabiliteringen. Koordinatoren bør tilhøre det tverrfaglige teamet som har ansvar for deltakerens rehabilitering. Én koordinator vil naturlig (kunne) være koordinator for flere deltakere.

Koordinatoren bør fungere som deltakerens primære kontaktperson under rehabiliteringen. Det er naturlig at koordinatoren har en sentral rolle i den individuelle tilpasningen av rehabiliteringsprogrammet for deltakeren. Koordinatoren kan initiere og samordne dialog og samarbeid mellom deltakeren og dennes arbeidsplass og andre relevante aktører (fastlege, NAV, kommunale aktører).