Formål

Underveis i rehabiliteringen bør deltakeren fortløpende gis veiledning om hvordan vedkommende selv kan ivareta fortsettelse av rehabiliteringsprosessen etter avsluttet rehabiliteringsprogram ved institusjon/klinikk, og hvordan vedkommende gjennom dette selv kan bidra til å sikre arbeidsdeltakelse.

Det vil likevel ofte være nyttig og nødvendig at deltakeren følges opp lokalt etter avsluttet rehabiliteringsprogram. I enkelte tilfeller vil rehabiliteringsinstitusjonen/-klinikken anbefale at ytterligere medisinsk oppfølging/henvisning gjennomføres. I andre tilfeller kan lokal oppfølging fungere som en støtte i og sikring av rehabiliteringsprosessen.

Mens tiltakene i deltakerens plan for arbeidsdeltakelse er deltakerens eget ansvar og eie, skal anbefalinger om videre oppfølging gi uttrykk for fagteamets vurderinger. Fagteamet står ansvarlig for anbefalingene.

Å gi anbefalinger om oppfølging av deltaker i etterkant av rehabiliteringen skal

  • øke sannsynligheten for at deltakeren får den oppfølging vedkommende behøver for å oppnå/beholde god og stabil arbeidsfunksjon
  • sikre at de som eventuelt skal følge opp deltakeren videre, kjenner til fagteamets vurderinger
  • sørge for at deltakeren har en støtte i fortsettelsen av rehabiliteringsprosessen