Hvem bestemmer innholdet i planen?

Det er en fordel at deltaker diskuterer planen med arbeidsgiver/NAV, og at den endelige planen har mål og tiltak som arbeidsgiver/NAV er enige i. Det kan være nyttig at deltaker tar med seg fagteamets vurderinger i arbeidet med planen. I tråd med prinsippet om deltaker som aktiv, ansvarlig og kompetent aktør i egen prosess og eget liv mener Kompetansesenteret at det imidlertid bør være deltaker alene som til sist bestemmer innholdet i planen – både målet og tiltakene.

Anbefalinger fra fagteamet

Formål