Nasjonalt satsningsområde

Kobling mellom arbeid og helse er et nasjonalt satsningsområde, synliggjort gjennom stortingsmeldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» (Meld. St. 33, 2015-2016) og Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratet strategidokument «Strategi for fagfeltet arbeid og helse (2021)» og rapport «Tilstand og utfordringer på arbeid-helseområdet» (2019). Strategien for arbeid og helse er en oppfølger til «Arbeid og helse – et tettere samvirke (2016)»