Målgruppe

Kurset er for dere som ønsker å ha mer fokus på arbeid som delmål i diagnosespesifikk rehabilitering, eller som er usikre på om satsingen om økt arbeidsfokus kan forbedres ytterligere.

Kurset skreddersys din organisasjon

Dato og varighet

Kurset varer en dag, datoen finner vi sammen.

Pris

Pris kr 10 000,- inkluderer:

 • To kursholdere med reise og overnatting
 • Kurset holdes hos dere
 • Vi utarbeider et case tilpasset din organisasjon
 • Sammen utarbeider vi en handlingsplan for implementering av arbeidsfokus for din organisasjon
 • Kursmateriell

Innhold i kurset

Arbeidets betydning for helse

 • Kunne definere hva rehabilitering med arbeid som delmål innebærer
 • Kunne vurdere arbeidets betydning for helse
 • Kunne begrunne hvorfor arbeid kan være ett viktig delmål i all rehabilitering

Samhandling og koordinering av tjenester

 • Hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre det?
 • Hvem er aktuelle samarbeidsparter før under og etter rehabilitering?

Sykefraværssystemet i Norge

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Sykefraværsordninger i Norge
 • Samhandlingsreformen

Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne

 • Ha kunnskap om begreper/modeller for funksjon og arbeidsevne
 • Vurdere bruk og anvende kartleggingsverktøy i rehabilitering

Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

 • Kunne redegjøre for sentrale momenter som sikrer arbeidsfokus for deltaker/pasient i rehabilitering
 • Lage ett enkelt kartleggingsnotat for innskrivingssamtale om hvordan arbeidsdeltakelse skal ivaretas etter rehabilitering
 • Lage en mal for oppfølging om hvordan arbeidslivsdimensjonen ivaretas langs en tidsakse for helsetjenesten

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt:
kurs@arbeidoghelse.no