Arbeidsfokus i rehabilitering

KURS

Arbeidsfokus i rehabilitering

– Få mer fokus på arbeid i rehabiliteringen
For informasjon og påmelding

Innhold i kurset

Modul 1: Arbeidets betydning for helse
Modul 2: Arbeidsevne
Modul 3: Sykefraværssystemet i Norge
Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne
Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

Modul 1: Arbeidets betydning for helse

 • Kunne definere hva rehabilitering med arbeid som delmål innebærer
 • Kunne vurdere arbeidets betydning for helse
 • Kunne begrunne hvorfor arbeid kan være ett viktig delmål i all rehabilitering

Modul 2: Arbeidsevne

 • Arbeidsevne, et sammensatt og komplekst begrep som premiss for sykefraværsordningen i Norge.
 • Hvordan bruke arbeidsevnevurdering i rehabilitering der arbeidsdeltakelse får økt fokus.

Modul 3: Sykefraværssystemet i Norge

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Sykefraværsordninger i Norge
 • Samhandlingsreformen

Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne

 • Ha kunnskap om begreper/modeller for funksjon og arbeidsevne
 • Vurdere bruk og anvende kartleggingsverktøy i rehabilitering

Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

 • Hvordan implementere et arbeidsfokus i rehabilitering helt konkret?
 • Gjennomgang av tenkt rehabiliteringsforløp med eksempler der arbeidsfokus blir ivaretatt fra innsøkning til oppfølging i etterkant.
Dette har vært veldig nyttig. Kurset har gitt meg økt forståelse og kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse.
Marius Opsahl, kommuneoverlege og fastlege i Vinje kommune

MÅLGRUPPE
For dere som ønsker fokus på arbeid som delmål i diagnosespesifikk rehabilitering

PRIS
Individuelt på nett
Kr. 200,- per deltaker.

I gruppe på nett + møter og workshop på video
Kr. 5000,- per organisasjon.

Workshop
Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt 5 tellende timer.

Ta kurset alene eller sammen med de du jobber med

Individuelt på nett

Passer for personer som ønsker å ta kurset alene i eget tempo. Du får tilgang til kurset i 6 måneder.

Pris: Kr. 200,- per person

I gruppe på nett + møter og workshop på video

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av 5 moduler. Først tar alle modul 1 individuelt på nett, så oppsumerer vi modulen med en 45 min workshop på videomøte som vi fasiliterer. Slik fortsetter vi modul for modul. Vi avslutter med en halvdags workshop som videomøte.

Det er opp til dere hvor raskt dere vil gå fram, om dere for eksempel vil ha videomøte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

Pris: Kr 5000,- per organisasjon. Maks 12 deltakere.

Workshop

Et heldagskurs for team og organisasjoner. Første del av kurset er forelesning og andre del er workshop med gruppearbeid. Vi kommer og holder kurset hos dere.

Pris: Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.

Meny