Innovasjon og kvalitet innen rehabilitering

CARF logo

Skrevet av Toril Dale
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Rehabilitering generelt og arbeidsretta rehabilitering spesielt har gjennomgått store endringer det siste tiåret og mye tyder på at vi for å møte framtidas utfordringer og framtidas deltakere fortsatt vil måtte tilpasse, utvikle og innovere tjenestene våre. Midt oppe i alle disse prosessene skal mennesker med behov for arbeidsretta rehabilitering tilbys solide og virkningsfulle tjenester, i trygge omgivelser. Stadig flere av oss velger i denne situasjonen å akkreditere tjenestene våre etter internasjonalt annerkjente standarder for kvalitet innen rehabilitering. I mai møttes det norske nettverket av CARF-akkrediterte (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) rehabiliteringsvirksomheter. Vi møttes for å dele erfaringer, jobbe sammen og bistå hverandre i vårt felles mål om hvordan å jobbe systematisk med stadig forbedring. CARF representanten, Chris MacDonell, hadde tatt turen fra USA og delte av sin erfaring med å bruke CARF standarden som vektøy for nettopp å holde stø kurs i turbulente tider.  Behovet for innovasjon og kontinuerlig forbedring kan by på dilemmaer, krevende utfordringer, men også spennende muligheter. Å ta i bruk slike verktøy og bli gode på å nyttiggjøre oss dem vil kanskje være med på å gjøre både prosessen og resultatene bedre.