Fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september

Bilde som beskriver arbeid og helse, som er teamet for fagdagen
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sørlandet sykehus inviterer til fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september.

Tema

    • Gjennomgang av arbeidsrettede rehabiliterings- og behandlingstilbud i Agder. Hvordan velge rett tilbud til pasienten?
    • Hva sier forskningen om effekt av arbeidsrettet rehabilitering og behandling?
    • Motiverende intervju – et verktøy for å bidra til endring

Godkjent som heldagskurs for leger og som vedlikeholdsaktivitet for psykologer

  • Godkjent som heldagskurs (6 timer) for leger innen allmennmedisin samt fysikalsk medisin og rehabilitering. Det søkes om godkjenning for arbeidsmedisin og psykiatri.
  • Godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer

Se program og meld deg på