Møteplassen

Møteplassen retter seg primært mot fagpersoner fra institusjonsbasert arbeidsrettet rehabilitering (ARR-institusjoner). ARR-institusjonene samles en gang i året på Møteplassen for å dele erfaringer fra pågående forskningsprosjekter og diskutere hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering

Program og påmelding Møteplassen 20.-21.november 2017, Oslo

RTW-konferansen

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak, der arbeidsdeltakelse er hovedmålsetting. Arrangeres annethvert år i samarbeid med andre aktører.

Innleggene fra RTW-seminaret 2017 

Program RTW-seminar 20. september 2017

Nordic Conference in Work and Rehabilitation

Arrangeres annethvert år i samarbeid med aktører i det nordiske nettverket vårt. Neste gang er 1.-3.oktober 2018 i Oslo, Norge.

Presentasjonene fra 2016  

Åpen arena

Et konsept for samskaping med mål om innovasjon, endret praksis og kunnskapsbasert innovasjon. Neste arena: 11.-12. april, Union Scene, Drammen