RTW-konferansen

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak, der arbeidsdeltakelse er hovedmålsetting. Arrangeres annethvert år i samarbeid med andre aktører.

Program RTW-seminar 20. september 2017

Innleggene fra RTW-seminaret 2017

Nordic Conference in Work and Rehabilitation

Arrangeres annethvert år i samarbeid med aktører i det nordiske nettverket vårt. Neste gang er oktober 2018 i Oslo, Norge.

Presentasjonene fra 2016 http://www.virk.is