Ny digital veileder: Lettere å finne anbefalinger for praksis

«Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» foreligger nå i ny, digital versjon på hjemmesiden vår. Nå får du kortere vei til faglige råd og anbefalinger.

Av Stefan Brunvatne og Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har våren 2020 jobbet med å digitalisere «Veileder for arbeidsrettet rehabilitering». Frem til nå har veilederen kun vært tilgjengelig som pdf.

Parallelt med digitaliseringsarbeidet har vi oppgradert innholdet i veilederen. Vi så et behov for å omstrukturere stoffet og tydeliggjøre de ulike elementene. Vi har innført en rekke nye kapitler og underkapitler, og i det hele tatt gruppert stoffet på en enklere måte.

Vi håper at den nye versjonen vil være lettere å bruke enn den tidligere, og lettere å finne fram i, slik at du raskt og enkelt finner den informasjonen du har behov for.

Samlet gir dveilederen en oversikt over alle delene av et arbeidsrettet rehabiliteringsforløp.

Gå til fagveilederen

Finn anbefalinger og prinsipper

I veilederen finner du blant annet

De fleste kapitlene er rikelig utstyrt med referanser og oppsummeringer av aktuell forskning.

Er du ute etter fagstoff eller anbefalinger på et bestemt tema?
Søk i veilederen

Videre oppgradering

Dette betyr ikke at veilederen er «ferdig». Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering vil nå videre jobbe med å oppgradere veilederen ytterligere. Det innebærer en utdyping av flere av kapitlene, samt tilførsel av nytt forskningsgrunnlag.

Vi vil til enhver tid sørge for at anbefalingene i veilederen bygger på oppdatert forskning .

Bruk veilederen til fagpåfyll, som innføring i fagfeltet, eller som inspirasjon i faghverdagen!

Savner du noe, eller har du forslag til forbedringer?
Ta gjerne kontakt med Stefan Brunvatne.

God rehabiliteringshverdag!