19. januar: Fagdag om arbeid og helse

Illustrasjon: Mostphotos

Av Guro Lien
Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering

Arrangementet passar for deg som hjelper menneske med helseplager inn i eller tilbake i arbeid, og som er interessert i å få eit innblikk i forsking og praksis innan arbeid og helse og arbeidsretta rehabilitering.

Program

Denne dagen kan du mellom anna få innblikk i følgjande tema:

  • Korleis møte unge i ein omstillingsfase?
  • Kva gjer eg når ein arbeidstakar er på veg ut i sjukemelding? Og korleis kan eg førebygge?
  • Kafédialog: Korleis samhandle på tvers av tenester?
  • Arbeidsretta rehabilitering som tiltak mot angst, depresjon og fastlåste mønster
  • Korleis støtte tilsette i å ta gode grep for å styrke eiga arbeidsevne?

I tillegg kan du få oppleve aktivitetar som inngår i eit arbeidsretta rehabiliteringsprogram, slik som til dømes oppmerksamt nærvær, klatring og rørslegruppe.

Dagen er lagt opp slik at du til ei kvar tid har fleire ulike faglege innlegg og aktivitetar å velje mellom. Det vert også lagt til rette for at du kan knyte kontakt med aktørar i andre sektorar.

Med fagdagen ynskjer Rehabiliteringssenteret AiR å markere at senteret har hatt 25 000 deltakarar sidan oppstarten i 1986.

Sjå foreløpig program >

Praktisk informasjon

Dato: 19. januar 2024
Klokkeslett: 09.00 – 15.00, med «kjernetid» 10.00 – 14.30
Sted: Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland i Telemark
Pris: Gratis. Arrangementet er ope for alle – påmelding er ikkje nødvendig.
Arrangør: Rehabiliteringssenteret AiR. Senteret tilbyr dagbasert arbeidsretta rehabilitering i Oslo og døgnbasert arbeidsretta rehabilitering på Rauland, med eit eige tilbod for unge vaksne mellom 18 og 30 år. 

Finn ut meir om fagdagen >