3. mai: Møte i fagrådet for arbeid og helse

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Arbeidsrettet oppfølging av brukere med helseutfordringer og faglige anbefalinger for HelseIArbeid og Individuell jobbstøtte er to av temaene som tas opp i årets første møte i det nasjonale fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I tillegg til temaene over, står blant annet disse sakene på agendaen:

  • Siste nytt fra direktoratene
  • Fagrådet etter 2023

Agenda

Onsdag 3. mai
Sak 1 Oppstart og godkjenning av referat fra sist møte v/leder
Sak 2 Siste nytt fra direktoratene
Sak 3 Faglige anbefalinger arbeid og helse – orientering
Individuell jobbstøtte (IPS)
HelseIArbeid
Sak 4 Fagrådet etter 2023: Fagrådets rolle, funksjon og mandat fremover
Sak 5 Arbeidsrettet oppfølging av brukere med helseutfordringer – med mål om å beholde arbeid v/Hilde Kristin Weng, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Sak 6 Adm.
Sak 7 Eventuelt

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 3. mai kl. 09.00 – 12.00
Sted: Teams. Du kan følge møtet live, som observatør. Se møtelenke på fagrådets nettsider

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. I 2021 ble det publisert en ny strategi for arbeid og helse. Denne strategien omhandler hele fagfeltet – se «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet