6. juni: Helse og arbeid seminar i Midt-Norge

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse
Foto: Pixabay
Tiltak for å styrke samarbeidet mellom Nav og helsetjenestene og helseøkonomiske effekter av arbeidsrettet rehabilitering er noen av temaene som tas opp når FoU-enheten for arbeid og helse i Midt-Norge inviterer til seminar.

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Dato: 6. juni 2023
Klokkeslett: 08:30 – 16:00
Sted: Scandic Lerkendal i Trondheim
Pris: 900 kr inkl. seminar og lunsj
Arrangør: FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Målgruppa for seminaret er alle aktører som driver med sykefraværsoppfølging, forebygging i arbeidslivet, arbeidsrettet rehabilitering, relatert klinisk virksomhet og/eller forskning på helse og arbeid.

Program

Noen av temaene som tas opp er:

  • Tiltak ved langtidssykemelding: Systematisk kunnskapsoversikt
  • Helseøkonomiske effekter av arbeidsrettet rehabilitering
  • Videobasert samhandling med fastleger og Nav i pasientforløp for smerte- og utmattelse
  • Tiltak for å styrke samarbeidet mellom Nav og helsetjenestene – presentasjon av en fersk rapport og refleksjoner
  • Orientering fra Helse Midt, refleksjoner og strategi for området helse og arbeid framover


Se hele programmet og meld deg på >
Påmeldingsfrist: 15. mai