7. – 8.nov: Konferanse – helse og arbeid

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse
Foto: Pixabay

Hva betyr arbeid? Hva er viktig for å komme i jobb ved angst og depresjon? Arbeid og helse er hovedtema når de regionale helseforetakene inviterer til felles konferanse på Lillestrøm i starten av november.

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Under konferansen får du høre om erfaringer fra og forskning på tjenester som har fokus på både arbeid og helse, slik som:

  • IPS (individual placement and support)
  • Helse og arbeid i spesialisthelsetjenesten («Raskere tilbake»)
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • HelseIArbeid
  • Kreftrehabilitering med jobbfokus
  • Jobbfokusert metakognitiv terapi
  • Arbeidsfokus i fastlegekontor

Samhandling er også et viktig tema under konferansen.

Praktisk informasjon og påmelding

Dato: 7. – 8. november
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør: Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord

Målgruppa for konferansen er

  • ledere og helsepersonell ved etablerte og nye arbeidsrettede behandlingstilbud innen fagfeltet helse og arbeid i spesialisthelsetjenesten
  • ansatte i NAV som arbeider i tilbud innen fagfeltet helse og arbeid

Se program og meld deg på >