8.–9.nov: Møte i fagrådet for arbeid og helse

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Tjenestesamhandling, nasjonale faglige anbefalinger for HelseIArbeid og fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering er noen av temaene som tas opp i årets tredje møte i det nasjonale fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I tillegg til disse temaene, blir det blant annet fokus på:

  • Nasjonalt kompetansesenter for arbeid og helse – hva bør det inneholde?
  • Registerdataanalyse – sykefravær og frafall i arbeidslivet

Agenda

Tirsdag 8. november

14.30 – 15.00 Mingling i lokalene
15.00 – 15.30 Oppstart, godkjenning av referat og siste nytt fra direktoratene
15.30 – 16.45 Registerdataanalyse – sykefravær og frafall fra arbeidslivet v/ Ida Jacobsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tor Helge Holmås, NORCE og Mirjam Wentzel, ISF
16.45 – 17.00 Pause
17.00 – 17.30 Muntlig formidling – podcast v/ Silje Mæland  
17.30 – 18.00 Oppfølging av sak om koordinering av retur til arbeid v/ Randi Wågø Aas
18.00 Møtet avsluttes

Onsdag 9. november

08.30 – 09.00 Mingling i lokalene
09.00 – 09.45 Tjenestesamhandling v/ Hilde Lysgård Knutsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
09.45 – 10.10 Presentasjon av arbeidet med felles nasjonale faglige anbefalinger for HelseIArbeid v/ Stian Kersenboom Johnsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Stein Fredrik Bruland, Helsedirektoratet
10.10 – 10.25 Pause
10.25 – 11.20 Nasjonalt kompetansesenter: Diskusjon: Hva bør et nasjonalt kompetansesenter for arbeid og helse være? Ref. strategien for arbeid og helse. Ønsker fagrådets innspill. v/ fagrådsleder Gunn Hege Marchand
11.20 – 11.35 Pause
11.35 – 11.55 Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst v/ Chris Jensen
11.55 – 12.20 Faktaundersøkelser som verktøy ved mobbing/konflikter. Orientering og forberedelse til en senere diskusjon. v/ Randi Wågø Aas
12.20 – 12.30 Oppsummering v/ fagrådsleder Gunn Hege Marchand
12.30 – Møtet avsluttes/lunsj

Praktisk informasjon

Tid:

  • Tirsdag 8. november kl. 14.30 – 18.00
  • Onsdag 9. november kl. 08.30 – 12.30

Sted:

  • 8. november: Fysisk møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet sine lokaler i Fyrstikkaléen 1 på Helsfyr i Oslo
  • 9. november: Fysisk møte i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo

Ønsker du å følge møtet som observatør?
Som tidligere åpnes det for at det kan være observatører med på møtene, med forbehold om plass. De som er interesserte i å delta, og som ikke er bidragsyter i møtet, bes sende en henvendelse til stian.sovik@nav.no

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 14. januar 2022 ble det publisert en ny strategi for arbeid og helse. Den nye strategien omhandler hele fagfeltet – se «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se uttalelser fagrådet har gitt

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet