Å jobbe under og etter kreft

Å jobbe under og etter kreft

Skrevet av Randi Jøsendal Johansen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Mange kreftpasienter ønsker å være i jobb så lenge som mulig, og å komme tilbake i arbeid så fort som mulig når behandlingen er over. For noen er det å holde kontakten med kolleger og arbeidsplassen den viktigste grunnen til at de ikke blir isolert i løpet av behandlingsperioden.  

Kreftforeningen har lenge hatt fokus på kreft og arbeidsliv, og allerede i 2005/2006 produserte de en bok sammen med Virke: «Når en kollega får kreft». I 2012 ønsket de å «blåse mer liv» i satsingen mot arbeidsgivere. De inviterte da nøkkelrepresentanter for store og små private og offentlige arbeidsgivere, og de store organisasjonene, til en work-shop. En del av resultatet ble to informasjonsfilmer, som tok for seg henholdsvis det å være nyutdannet og komme ut i jobb etter alvorlig sykdom, og tilrettelegging på arbeidsplassen etter en sykdomsperiode.

Forskningsrapport

Behovet for fakta har også ført til at Kreftforeningen har bestilt en forskningsrapport fra Proba samfunnsanalyse. Rapporten skal se på «Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstaker som har eller har hatt kreft».

– Hovedproblemstillingen er hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling, og redusere frafallet fra arbeidslivet på tross av en kreftsykdom, forteller spesialrådgiver i Kreftforeningen, Elin Stoermann-Næss. Hun påpeker at man da vil ha mye mer målrettet informasjon om antall kreftpasienter som er i arbeid når de blir syke, hva slags oppfølging og tilrettelegging de får hos arbeidsgiver, hvor mange som kommer tilbake i arbeid etter sykdom, og mye mer. Rapporten skal lanseres i juni 2015.

Naturlig utvikling

Stoermann-Næss forteller at det økte fokuset på kreft og arbeidsliv er en naturlig utvikling av at man har sett at det å kunne stå i arbeid så lenge som mulig er svært viktig både økonomisk og sosialt.

– Økonomisk viktig fordi mange kreftpasienter, grunnet langvarig sykdoms- og behandlingsforløp, ofte må over på AAP før de er ferdige med behandlingen. Det kan være svært vanskelig å gå ned i inntekt samtidig som man er alvorlig syk. Samtidig vet man mer om hvor viktig jobben kan være som sosial arena for mange kreftpasienter. For noen er det å holde kontakten med kolleger og arbeidsplassen den viktigste grunnen til at de ikke blir isolert i løpet av behandlingsprosessen.

Dialog og tilrettelegging

Kreftforeningens hjemmesider påpekes det at arbeidsgiver har plikt til å legge til rette arbeidet så langt det er mulig, slik at arbeidstakers behov blir møtt på en god måte. I slike situasjoner er det viktig at man samarbeider med arbeidsgiver om å lage en god oppfølgingsplan, som tar hensyn til både om man kan jobbe underveis i sykdomsforløpet, og tiden etter sykdomsfraværet. Stoermann-Næss påpeker at det finnes flere muligheter enn kun endringer i arbeidstiden.

– For å bidra til en bedre arbeidshverdag, kan det å endre arbeidsoppgaver, enten for en tid eller permanent, være en løsning. Og igjen er dialog viktig. Tilpasningene behøver ikke bli så veldig omfattende, men er det behov for større endringer og arbeidsrettede tiltak, kan arbeidsgiver og arbeidstaker få bistand fra Nav.

Kreftforeningen har kommet opp med noen punkter som kan være til hjelp for arbeidsgiver og arbeidstaker i slike situasjoner:

Som arbeidsgiver er det lurt å tenke over:

Hva tror arbeidstakeren passer best for ham/henne akkurat nå?
Hvordan kan du som leder støtte den ansatte?
Hvordan kan den ansatte holde deg oppdatert på endringer og forhold som er viktig for den som leder å vite noe om? Har andre behov for informasjon?
Hvor ofte og hvordan vil dere holde kontakten i tiden fremover?
Kan tiltak og tilrettelegging bidra til at den syke kan være helt eller delvis i jobb?
Etter hvert – hvordan vil den ansatte følges opp ved tilbakekomst og i perioden etter det?

Som arbeidstaker er det lurt å tenke over:

Å holde en god kontakt med arbeidsgiver
Ny oppstart etter sykefraværet
Tenk langsiktig
Hva skal jeg si til kollegene mine?
Nav – en samarbeidspartner for deg