Arrangement

Åpen Arena

Åpen arena er en arena som skal skape koblinger mellom arbeid og helse. Hensikten er å samle aktørene innen arbeid og helse og sørge for at de får mulighet til å ta opp emner og temaer de selv er opptatt av, og å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver.  Vi har arrangert Åpen arena sammen med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2009.

Åpen arena 2020: Se innspillene til strategien for “arbeid og helse” og les mer om Åpen arena 2020
Om Åpen arena 
Rapporter fra Åpen arena 2009-2018

Møteplassen

Møteplassen er for tverrfaglige team som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i spesialisthelsetjenesten. Fagfolk fra ARR-team og forskere samles en gang i året for å diskutere hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Om Møteplassen
Innleggene fra Møteplassen 2019. Tema: Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

RTW-konferansen

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak, der arbeidsdeltakelse er hovedmålsetting. Ble fram til 2020 arrangert annethvert år i samarbeid med andre aktører.

Om RTW-konferansen
Innleggene fra RTW-seminaret 2017 

Nordic Conference in Work and Rehabilitation

Ble fram til 2020 arrangert annethvert år i samarbeid med aktører i det nordiske nettverket vårt. Sist gang var 1.-3.oktober 2018 i Oslo. Tema: Implementering av kunnskapsbasert rehabilitering

Se presentasjoner, abstracts og postere 2018

Meny