Arrangement

Digitale fagnettverksmøter

Nettverksmøtene er for deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering. Her får du møte andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, og dele erfaringer med dem.

Se møteoversikt 2021

Åpen Arena

Åpen arena er en arena som skal skape koblinger mellom arbeid og helse. Hensikten er å samle aktørene innen arbeid og helse og sørge for at de får mulighet til å ta opp emner og temaer de selv er opptatt av, og å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver.  Vi har arrangert Åpen arena sammen med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2009.

Åpen arena 2020: Se innspillene til strategien for «arbeid og helse» og les mer om Åpen arena 2020
Om Åpen arena 
Rapporter fra Åpen arena 2009-2018

Møteplassen

Møteplassen er for tverrfaglige team som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i spesialisthelsetjenesten. Fagfolk fra ARR-team og forskere samles en gang i året for å diskutere hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Om Møteplassen
Innleggene fra Møteplassen 2019. Tema: Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

RTW-konferansen

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak, der arbeidsdeltakelse er hovedmålsetting. Ble fram til 2020 arrangert annethvert år i samarbeid med andre aktører.

Om RTW-konferansen
Innleggene fra RTW-seminaret 2017 

Nordic Conference in Work and Rehabilitation

Ble fram til 2020 arrangert annethvert år i samarbeid med aktører i det nordiske nettverket vårt. Sist gang var 1.-3.oktober 2018 i Oslo. Tema: Implementering av kunnskapsbasert rehabilitering

Se presentasjoner, abstracts og postere 2018

Meny