Arrangement

Åpen Arena 2020, 22. – 23.januar i Drammen

– samtaler, perspektiver og samproduksjon som kobler arbeid og helse
Åpen arena 2020 er for deg som vil være med å påvirke grunnlaget for strategien for “arbeid og helse” som fagfelt

Se informasjon og meld deg på

Møteplassen

Møteplassen er for tverrfaglige team som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i spesialisthelsetjenesten. Fagfolk fra ARR-team og forskere samles en gang i året for å diskutere hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Om Møteplassen
Innleggene fra Møteplassen 2019. Tema: Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering

RTW-konferansen

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak, der arbeidsdeltakelse er hovedmålsetting. Arrangeres annethvert år i samarbeid med andre aktører.

Om RTW-konferansen
Innleggene fra RTW-seminaret 2017 

Nordic Conference in Work and Rehabilitation

Arrangeres annethvert år i samarbeid med aktører i det nordiske nettverket vårt. Sist gang var 1.-3.oktober 2018 i Oslo. Tema: Implementering av kunnskapsbasert rehabilitering

Se presentasjoner, abstracts og postere 2018

Meny