Forventninger styrer sykefravær

Skrevet av Rune Rolvsjord
Tidligere publisert på Virk

Tanker og følelser rundt fremtidig yrkesdeltakelse betyr svært mye for om personer med psykiske plager kommer tilbake i jobb.

Camilla Løvvik, forsker og førsteforfatter av studien
Camilla Løvvik

Tanker og følelser rundt fremtidig yrkesdeltakelse betyr svært mye for om personer med psykiske plager kommer tilbake til jobb eller ikke. Hvis du har psykiske plager, og samtidig føler deg usikker eller negativ med tanke på sjansen til å være i jobb, øker dette sannsynligheten for at du faktisk ikke er i jobb et halvt år etter. Disse tankene og følelsene kan til og med være viktigere for fremtidig arbeidsdeltagelse enn symptomene man har.

– Det var nytt for oss at det å være usikker på fremtidig arbeidsdeltakelse skulle ha så mye og si for om personene var i jobb eller ei etter et halvt år. Jeg tror denne usikkerheten kan skyldes flere ting, men kanskje bunner den i en myte om at arbeid ikke er bra for personer med psykiske plager. I virkeligheten er det ofte helt motsatt, arbeid er bra for psykisk helse, sier forsker og førsteforfatter Camilla Løvvik.

Forventninger om arbeidsdeltakelse

Forventninger om fremtidig arbeidsdeltakelse er viktig for personer med vanlige psykiske plager, for eksempel symptomer på angst og depresjon, som står i fare for å bli sykmeldt, eller allerede er sykmeldte. Forventningene man har kan forutsi om du er i arbeid et halvt år senere. Det er derfor viktig at både bedriftshelsetjeneste og fastleger adresserer disse forventningene.

Camilla Løvvik og medforfattere har undersøkt hvorvidt forventninger om fremtidig arbeidsdeltakelse og sykdomsforståelse kan si noe om hvem som senere mottar stønader i form av sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Undersøkelsen er gjort blant personer med vanlige psykiske plager. En tredjedel av deltakerne sto i fare for å bli sykmeldt, en tredjedel var sykmeldt og den siste tredjedelen var på langvarig stønad.

Nyttig viten for tiltak mot sykefravær

Undersøkelsen viser med andre ord at personer med positive forventninger om fremtidig yrkesdeltakelse har større sannsynlighet for å være i jobb etter et halvt år.

Det å ta tak i forventninger om fremtidig arbeidsdeltakelse bør derfor være en del av bedriftshelsetjenestens arbeid. I tillegg bør fastleger undersøke dette i forbindelse med sykmelding av personer med psykiske plager. Også intervensjoner som har arbeidsdeltakelse som målsetting kan med fordel ta inn et slikt fokus.

– Det er kanskje lett å tenke at hvis en som har usikker eller negativ forventning bare begynner «å tenke positivt» så ordner det seg, men slik er det virkelig ikke. Forventninger lages av erfaringer og muligheter som finnes i verden rundt oss, og dette er også opp til både arbeidsgivere, ledere, fastleger og bedriftshelsetjenesten å ta tak i, ikke bare enkeltpersonen med psykiske plager, sier Camilla Løvvik.

Kilde: 

Løvvik C, Shaw W, Øverland S, Reme SE. Expectations and illness perceptions as predictors of benefit recipiency among workers with common mental disorders: secondary analysis from a randomised controlled trial. BMJ Open 2014;4.