Kartlegging: Hva er viktig for å styrke koblingen mellom arbeid og helse hos dere?

Foto: Mostphotos

Kompetansetjenesten ønsker å kartlegge hva du opplever vil være viktig for å styrke koblingen mellom arbeid og helse hos dere i årene som kommer.

Av Guro Lien og Stefan Brunvatne
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratets «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» er koblingen mellom arbeid og helse vektlagt. Direktoratene ønsker å styrke denne koblingen både i tjenestetilbud og mellom aktører i de kommende årene. Målet med koblingen er å inkludere flere i arbeidslivet. Ett av grepene i strategien for å styrke denne koblingen er å opprette en ny kompetansetjeneste for arbeid og helse. 

Nåværende Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ønsker å kartlegge hva du opplever vil være viktig for å styrke koblingen mellom arbeid og helse hos dere i årene som kommer. Svarene vil benyttes som innspill til hvilke oppgaver en fremtidig nasjonal kompetansetjeneste bør prioritere for å styrke koblingen mellom arbeid og helse både innen tjenestetilbud og mellom aktører.

Målgruppen for undersøkelsen er personer som jobber på arbeid og helse-feltet, enten det er i Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, myndigheter, forvaltning eller forskning.

Vi håper du har tid og mulighet til å delta. Svaret ditt vil være anonymt.

Gå til spørreundersøkelsen >