Konferanse 4.-5.april: Mestring av stress, smerte og utmattelse

Foto: Mostphotos

Hvordan kan du hjelpe mennesker med stress, smerte og utmattelse å oppleve mestring, få et bedre liv, og komme i jobb? Det er et av de store spørsmålene som blir belyst på denne konferansen.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Dato: 4.–5. april 2022
Sted: Digitalt, eller fysisk – på Gardermoen
Arrangør: Fagfokus

Slik omtaler arrangøren selv konferansen:

Muskel og skjelettlidelser medfører store helseutfordringer og er en av de vanligste årsakene til sykefravær og oppfølging av Nav og helsevesen. Det er en tosidighet ved det å ha kroniske smerter eller utmattelse. Mange opplever å være friske samtidig som de opplever at de har en sykdom. Dette stiller krav til at hjelpeapparatet som møter dem skal være kompetent, imøtekommende og tålmodig.

Denne konferansen setter fokus på mulighetene, utfordringsbildet og hvordan det er mulig å hjelpe mennesker med stress, smerte og utmattelse til å oppleve mestring og å nå sine mål om et godt liv og deltagelse i arbeidslivet.

Målgruppen er Nav-ansatte og leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer i kommunehelsetjenesten, ved tverrfaglige smertesentre, fysikalsk medisinske avdelinger og private rehabiliteringsinstitusjoner som i sitt arbeid møter pasienter med langvarige smerter og utmattelse av ukjent årsak.

Finn ut mer og meld deg på