Ryggpasienter sliter ikke bare med vonde rygg

Uni Research helse logo

Skrevet av Rune Rolvsjord
Tidligere publisert på Virk

Nesten tre av fire sykmeldte ryggpasienter rapporterer om omfattende utmattelse. Utmattelsen er ikke bare hemmende i seg selv, den innebærer også en økt risiko for langvarig funksjonstap. 

En undersøkelse fra Uni Research Helse viser at utmattelse er utbredt blant sykmeldte ryggpasienter. Forskerne har fulgt i alt 569 pasienter. De var alle i utgangspunktet sykmeldt i to til ti måneder for sine ryggplager.

Kvinner rapporterer gjennomgående om mer utmattelse enn menn. – Dette samsvarer med tidligere studier som har vist at langvarig utmattelse er mer utbredt blant kvinner enn menn, sier Silje Endresen Reme, en av forskerne bak studien. Ryggpasientene som var utmattet hadde også mer smerter, mer depressive symptomer og større funksjonsbegrensninger enn dem som ikke slet med utmattelse.

Studien fulgte pasientene over tid. Resultatet viser at de som rapporterte om omfattende utmattelse gjennomgående fungerte dårligere i jobb og hverdagsliv også etter ett år.

– Det er derfor viktig å fange opp ryggpasienter som sliter med omfattende utmattelse, slik at dette kan ivaretas i behandlingen. Vi ønsker videre å undersøke om tidlig og målrettet oppfølging av ryggpasienter som sliter med omfattende utmattelse vil kunne forebygge senere funksjonstap, sier Reme.

I de fleste rehabiliteringsprogram for ryggpasienter, har pasientene vært lenge borte fra jobb. De vil dermed ha en høy sannsynlighet for å slite med omfattende utmattelse i tillegg til ryggplagene, noe som i økende grad bør reflekteres i det kliniske behandlingsopplegget.  – Dersom utmattelsen adresseres direkte i behandlingsopplegget, vil det kunne bidra til bedre mestring og funksjon hos den enkelte ryggpasient, mener Reme.

Kilde: 

Hildegun Snekkevik, Hege R. Eriksen, Tone Tangen,  Trudie Chalder and Silje E. Reme. Fatigue and Depression in Sick-Listed Chronic Low Back Pain Patients.

Les undersøkelsens abstrakt her