23.mars: Helse og arbeid seminar i Midt-Norge

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse
Foto: Pixabay
FOU-enheten for Helse og arbeid i Midt-Norge inviterer til digitalt seminar 23.mars 2021. Alle som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og annen relatert klinisk virksomhet, eller som forsker på arbeid og helse, er velkomne.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Dato: 23.03.2021
Klokkeslett: 09:00 – 15:30
Sted: Digitalt på Zoom
Pris: Gratis
Arrangør: FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

Program

Noen av temaene som tas opp er:

  • Utfordringer i arbeidsrettet rehabilitering v/Trond Iversen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin, fastlege og lege på Friskgården
  • Arbeidsplassintervensjon i arbeidsrettet rehabilitering v/Martin Skagseth, forsker i forskningsgruppen «Arbeidsliv og inkludering» i NORCE
  • Revidert strategi for arbeid og helse v/Håkon Lund, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og lege
  • HelseSamArbeid – helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking v/Irene Øyeflaten, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Finn ut mer og se program >

Mål for seminaret:
  • Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
  • Informasjon og signaler fra myndighetene og sentrale aktører
  • Idéutveksling fra klinisk praksis og utviklingsarbeid
  • Drøfte planer og ideer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover

Meld deg på >