4.november: Sjå rykande fersk forsking på arbeidsretta rehabilitering live frå kontoret ditt

Et team som følger med på digitalt møte
Foto: Mostphotos

Onsdag 4.november forsvarar Sigmund Ø.Gismvervik si doktorgradsavhandling om arbeidsretta rehabilitering på tidlegare Hysnes Helsefort. Du kan følgje disputasen på livestream frå kl. 10.15.

Program for disputas onsdag 4.november
10.15: Prøveforelesning: ”Involving stakeholders, the workplace and the worker for timely rehabilitation: What is the way forward?”
12.15: Disputas: ”Effects and experiences of inpatient multimodal occupational rehabilitation among individuals with musculoskeletal- and common mental health disorders”

Sjå disputasen digitalt via Zoom
Lenka til Zoom blir lagt ut på NTNU si nettside seinast 4.november. Følg med på nettsida for disputasen