Kveldsmøte / webinar 22. august: Hva skal til for å komme varig i arbeid tross helseplager?

Utenforskap er blant samfunnets største utfordringer, og helseplager er en vanlig årsak. Hvordan kan vi få flere i arbeid tross helseplager? Det er temaet for et kveldsmøte / webinar på Legenes hus i Oslo 22. august.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Utenforskap er blant samfunnets største utfordringer. Om lag 20 prosent av alle i arbeidsfør alder er ikke i arbeid, hovedsakelig av helserelaterte årsaker. Dette gir store utfordringer for den det gjelder, dens nettverk og for samfunnet. Når levealderen stiger samtidig som fødselstallene synker, øker forsørgerbyrden. Hvordan kan vi få flere i arbeid tross helseplager?

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har arbeid som mål, ser helse og arbeid i sammenheng, varer over tid og bygger på en forståelse av at det er helse i arbeid og deltakelse i arbeidslivet.

Forskning viser at tverrfaglige tilbud over tid med mål om å ruste pasienten til å leve med utfordringene sine gir resultater. Daglig fysisk aktivitet, kognitive mestringsteknikker, struktur i hverdagen og gruppeaktiviteter er elementer i opplegget, sammen med undervisning om arbeidslivet.

Praktisk informasjon

Dato: 22. august 2023
Klokkeslett: 18:00 – 19:30
Sted: Legenes hus kurs og konferansesenter, Oslo / digitalt
Pris: Gratis
Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin
Målgruppe: Fastleger og andre henvisere

Program

  • Velkommen v/Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin
  • Hva er arbeidsrettet rehabilitering, og hvilken effekt har det? v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Erfaringer fra klinisk praksis og samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten v/ Ottar Berg, overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR
  • Samtale: Å komme i varig arbeid tross helseplager – hva skal til for å lykkes? Med Marte Kvittum Tangen, Chris Jensen og Ottar Berg. Samtalen ledes av Geir Riise, tidligere generalsekretær i Den norske legeforening.

Du kan velge mellom å delta fysisk på Legenes hus i Oslo, eller digitalt.

Se hele programmet og meld deg på >