Ny bok om arbeidsrettet rehabilitering

Foto: Guro Lien

Det er med stolthet vi nå kan meddele at boka «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse» er å finne i landets bokhandler! Boka er den første i sitt slag i Norge og Norden, den første boka som gir en samlet beskrivelse av faget og fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Av Stefan Brunvatne
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Boka har sitt utspring i Rehabiliteringssenteret AiR og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, og er utgitt av Fagbokforlaget.

«Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse» gir både en teoretisk innføring i faget og fagfeltet, og er en praksisnær håndbok for fagutøvelsen. En rekke forfattere har bidratt med kapitler fra sine spesialområder. Boka gir også et eksempel på hvordan et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram kan se ut i praksis, hva programmet bør inneholde, og hvordan de ulike intervensjonene kan gjennomføres.

Bokas målgruppe er alle som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, studenter på helsefagutdanninger, NAV-ansatte, myndigheter og alle som er interessert i feltet og et av vår tids viktigste spørsmål: Hvordan hjelpe mennesker til å beholde god arbeidsfunksjon?

Her kan du både bla i boka og bestille den >

Vi redaktørene, Matias Nielsen, Chris Jensen og Stefan Brunvatne, håper du vil få glede av boka!