Ny fokus i forskningen: Sykelig overvekt og arbeidsdeltakelse

Bildet viser Anita Dyb Linge med sine veiledere på doktograden
Anita Dyb Linge sammen med sine veiledere. Fra venstre: Professor Stål Kapstø Bjørkly (Høgskolen i Molde), Chris Jensen (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering), Anita Dyb Linge og førsteamanuensis Bente Hasle (Høgskulen i Volda). Foto: Privat

Fredag 3. juni disputerte Anita Dyb Linge ved Høgskulen i Volda med en doktorgrad om sykelig overvekt og arbeidsdeltakelse. Muritunet har tatt inn jobbfokus i rehabiliteringen for sykelig overvektige, og dette har hun forsket på.

Av Chris Jensen
Leder og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Rehabiliteringsinstitusjonen Muritunet på Sunnmøre har gjennom mange år tilbudt et livsstilsprogram for sykelig overvektige. De siste årene har de lagt til noe nytt i dette programmet: Fokus på arbeidsdeltakelse. I avhandlingen sin har Anita Dyb Linge forsket på sammenhengene mellom arbeidsdeltakelse, livsstil og sykelig overvekt for pasientene som har deltatt i programmet.

Arbeid betyr mye for sykelig overvektige

Det er helt nytt å forske på arbeidets betydning i forbindelse med en livsstilsintervensjon for overvektige. Det står nå klart at arbeid har stor betydning også for denne gruppen, selv om hovedfokus ofte vil være livsstil og slanking gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold. Noen kan ikke beholde jobben hvis de ikke går ned i vekt, noen har vanskelig for å utføre nødvendige arbeidsoppgaver på grunn av vekten og andre forbinder høy kroppsvekt med dårlig trivsel på jobb.

I to artikler har Dyb Linge studert sammenhengen mellom helserelatert livskvalitet og arbeidsdeltakelse. Hun finner at forventninger om retur til arbeid har stor betydning for hvordan det går med arbeidsdeltakelse, men kroppsmasseindeks, eller BMI om man vil, viste litt overraskende ikke noen sammenheng med arbeidsdeltakelse.

I en tredje artikkel basert på intervju med pasienter dykket hun dypere ned for å forstå pasientenes perspektiver. Stigmatisering, synlig og usynlig, på arbeidsplassen, støtte på arbeidsplassen, betydning av kroppsvekt og egne holdninger er noe av det som ble trukket frem.

Samarbeid med kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har samarbeidet med Dyb Linge om flere prosjekter på dette temaet. Jeg har vært biveileder på ph.d.- prosjektet. Samarbeidet bygger på nettverket som kompetansetjenesten har med flere rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, hvor Muritunet inngår som en naturlig partner.

Avhandlingen har tittelen «Self-Efficacy and Work-Related Factors Associated with Return to Work in a Vocational Rehabilitation Programme with a Lifestyle Focus – A Prospective Observational Study.»

Les mer på Høgskulen i Volda sine nettsider