Nytt kart over forskning på tiltak ved sykefravær

Skjermdump av forskningskart over tiltak mot sykefravær
Skjermdump: Utsnitt av nytt forskningskart

I 2021 publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) et kart over forskning på tiltak som skal hindre langvarig og hyppig sykefravær i arbeidslivet. Nå er en oppdatert versjon publisert. Den nye oversikten favner mye bredere, og inkluderer tiltak knyttet til alt sykefravær – ikke bare langvarig og hyppig.

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Oversikten fra 2021 inkluderer 109 publikasjoner, mens den oppdaterte, bredere oversikten inkluderer hele 346 publikasjoner.

Forskningskartet gir en oversikt over studier utført i Norden eller i land som har lignende sykefraværsordning som Norge (Nederland og Storbritannia). Kartet gir en god oversikt over hvor mange og hvilke type studier som er gjennomført. 22% av studiene er fra Norge. FHI har laget oversikten på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Flertallet av studiene i forskningskartet omhandler personer med muskel- og skjelettlidelser. I halvparten av tiltakene har flere profesjoner samarbeidet om og med den sykemeldte. Noen tiltak består bare av en komponent. I disse er psykologisk oppfølging det vanligste.

Forskningskartet gir ikke svar på spørsmål om effekter av, eller erfaringer med de ulike tiltakene, men danner et godt utgangspunkt for å utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt over dette.

I egen vurdering av forskningskartet peker forfatterne på at det noen ganger er vanskelig å skille ren medisinsk behandling fra tiltak som er rettet mot at den sykemeldte skal tilbake i jobb når de skal vurdere hvilke studier som skal inkluderes. Grensegangen mellom rehabilitering som en del av medisinsk behandling og arbeidsrettet rehabilitering er ikke alltid klar i publikasjonene.

Slik bruker du kartet

Forskningskartet er interaktivt. Det er laget slik at du kan gå inn og få en oversikt over studier på ulike områder. Du kan selv lage lister og sortere studiene etter hvilken aktør som har levert tiltaket, hvilket land studien er gjort i og hvilken type tiltak det er snakk om.

Slik finner du fram i kartet:

1. Velg «View map» (se lilla knapp markert med grønn pil på bildet under)

Skjermdump fra forsiden til forskningskartet. Knappen «View map» er markert med grønn pil.

2. Klikk på en sirkel i kartet
Når du klikker på en sirkel får du opp en liste over studiene som er inkludert i den valgte kategorien. Lista kommer opp under tabellen med sirklene. Fra lista kan du gå videre inn i detaljene for hver enkelt studie.

Skjermdump fra forskningskartet. Lista over studier kommer opp under tabellen med sirkler. Størrelsen på sirklene illustrerer omfanget av studier innenfor hver kategori.

Se det interaktive forskningskartet

Finn ut mer:
Les rapporten «Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet: et forskningskart (oppdatering)
Les mer om den første versjonen av forskningskartet

Referanse
Jacobsen Jardin, PS, Nygård, H. T., Muller, A. E., Harboe, I., Holte, H. H. (2022). Forskning om tiltak for å redusere sykefravær i arbeidslivet: et forskningskart (oppdatering). Folkehelseinstituttet.