Nyttig med Carf-besøk: – Kikk meg i kortene. Det er slik jeg blir bedre.

Bildet viser direktør Alf Magne Foss ved Skogli helse- og rehabiliteringssenter
Da granskerne fra Carf banket på hos de ansatte ved Skogli på Lillehammer, var det noen som så fram til møtet. Andre var nervøse. Målet til Carf er å gjøre de ansatte flinkere i jobben. Da må de kikkes i kortene.

Av Bjørn Kvaal

I nesten tre dager var de tre Carf-granskerne fra Canada og Skottland på Skogli helse- og rehabiliteringssenter AS. De snakket med ansatte og pasienter.

Vil gjerne dele

Bildet viser direktør Alf Magne Foss ved Skogli helse- og rehabiliteringssenter, som sier han setter pris på å bli kikket i kortene av inspektørene fra Carf.
Direktør Alf Magne Foss ved Skogli helse- og rehabiliteringssenter setter pris på å bli kikket i kortene av inspektørene fra Carf. (Foto: Privat)

– De aller fleste Carf-granskerne jobber selv på rehabiliteringsinstitusjoner. De er oppdatert på fag, ledelse og metode ut fra egen arbeidsplass og fra andre institusjoner de har vært på kontroll hos. Derfor har de som regel en forståelse og innsikt om faget vårt som de ofte deler, sier direktør Alf Magne Foss ved Skogli.

Han synes det også er lærerikt og viktig å måtte begrunne de valgene han gjør.

– Når jeg forklarer hvordan jeg utfører arbeidet mitt, får jeg ofte spørsmålet «hvorfor det?». Det gjør det at jeg tenker igjennom ting på nytt. Det kommer det alltid noe godt ut av, sier Foss.

Ville sikre kvalitet i USA

Carf er forkortelse for Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. Det er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som gir anerkjennelse av god kvalitet av arbeidet til ansatte på rehabiliteringsinstitusjoner innen helse og omsorg.

Carf ble stiftet i USA i 1966. Bakgrunnen var at det var mange private tilbydere innen rehabilitering, og myndighetene trengte en metode for å måle og bedre kvaliteten på tilbudene.

Carf-akkrediterte ARR-institusjoner i Norge

Ni norske institusjoner som driver rehabiltering er i dag akkreditert av Carf.
Seks av disse tilbyr arbeidsrettet rehabilitering (ARR) eller andre arbeidsrettede tilbud:

Tre institusjoner tilbyr andre typer rehabilitering:

Gransker – og blir gransket

Foss har selv vært i flere land som gransker for Carf. Som leder for Skogli i 12 år har han også tatt i mot granskere hvert tredje år når de har besøkt lillehammerbedriften.

For Carf er dert viktig å skille mellom sertifisering og akkreditering:

  • Sertifisering er instruksjon om hvordan ting skal gjøres, og der prosedyrer skal følges for å bli godkjent.
  • Akkreditering gir en standard som peker på hvilke faktorer som påvirker kvaliteten, men der du selv kan i stor grad kan finne din lokale løsning for å innfri kvalitetskrav.

Carf er en akkrediteringsstandard.

Standardene endres

– Standarden utvikles stadig ved at institusjoner og granskerne melder inn erfaringer med ny praksis og ny forskning. Carf reviderer standarder basert på innspill fra de som evalueres. Derfor er Carf en levende standard, sier forsker Toril Dale ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

I likhet med Foss på Skogli er hun godkjent Carf-gransker.

Carf inneholder fire nivåer. Del én handler om ledelse, del to tar for seg arbeidet som skjer blant pasientene på en overordnet måte, for eksempel at pasientene får relevant informasjon, at pasientene testes jevnlig for å se utvikling, at det jobbes kunnskapsbasert og så videre.

Del tre og fire går spesifikt inn på rehabilitering. Det kan være rehabiliteringsarbeid på sykehus, blant slagpasienter, innen arbeidsrettet rehabilitering og så videre.

Koster 50 000 kroner året

For norske institusjoner som driver rehabilitering er det frivillig å bli Carf-akkreditert. Skal man opprettholde akkrediteringen, skal det være inspeksjon hvert tredje år. Oppdager granskerne alvorlige feil, får man ett år på å rette opp manglene. I verste fall kan man miste hele akkrediteringen hvis avvikene er svært alvorlige.

Skogli betaler rundt 150 000 kroner per tredje år for sin akkreditering. Alf Magne Foss mener det er verdt pengene. Også fordi det er en kvalitetsfaktor i Helse Sør-Øst sin anbudsvurdering.

Mener Iso ikke er tilstrekkelig

En del institusjoner er opptatt av Iso-sertifisering. Carf har mer fokus på pasientens behandling, opplevelse, rettigheter, og utviklingsprosesser i organisasjonen, og er derfor mer relevant for oss, sier Foss. – Og dette er mitt og Skoglis viktigste argument for å satse på Carf. Carf har oppmerksomhet rettet mot pasientarbeid, noe Iso i liten grad har. Carf skjerper meg også i mine rutiner som leder, som igjen har overføringsverdi til pasientarbeidet.

Foss opplever Carf-granskerne mer som rådgivende konsulenter, enn at de er ute etter å lete etter avvik som institusjonen kan få anmerkninger for. Mangler i forhold til standardene skal påpekes og rettes opp, men granskerne går ofte i dialog og utfordrer de ansatte: Er en retningslinje alltid godt nok, kan det være at det finnes nye og bedre metoder å løse pasientarbeidet på?

Skogli glemte stikkprøver

På siste inspeksjon på Skogli tok Carf-granskerne opp at de ansatte skal ta stikkprøver fra journalene som sendes med pasientene, når de skrives ut. Denne standarden ble innført for et par år siden. Her skal det stå mål og resultat for behandlingen, tiltak for pasienten når han eller hun kommer hjem og lignende.

– Våre avdelingsledere tok det for gitt at dette ble notert i journalene. Og det blir det sikkert, også. Men stikkprøvene skal gjennomføres, fordi det er lett å bli litt «blind» i det daglige arbeidet. Det gjelder også meg. Jeg forutsetter at ting er på stell og gjør ikke alltid den ekstra sjekken. Derfor er påminnelsene fra Carf nyttige, sier Foss.

Fikk frist på ett år

Toril Dale har vært med på å gi en Carf-institusjon kun ett år godkjennelse, etter at den i ti år hadde hatt godkjenning for tre år tre år. Ledelsen i rehabiliteringsbedriften var skiftet ut, og Carf falt litt ut av bevisstheten i det daglige arbeidet. Gjennom intervjuer av ansatte ble Dale fortalt av ansatte at de ikke fikk opplæring og at de ikke ble involvert eller gjort kjent med standardene Carf forventet.

Bedriften fikk da ett år på å rydde opp. Om noen måneder vil de få en ny gjennomgang. Denne vil gi svar på om de da får en ny treårig akkreditering, eller om de mister akkrediteringen.

– Carf gir stødigere drift

Hun mener Carf gir trygghet og forutsigbarhet i pasientarbeidet:

– Jeg har sett noen klinikker som er bygd opp ut fra Carf-standard. De har ofte blitt svært velfungerende virksomheter, og som er mindre utsatt ved store interne eller eksterne endringer, sier Dale.