Sjå presentasjonane frå Møteplassen

«Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i endring» var temaet for årets møteplass for alle som jobbar med arbeidsretta rehabilitering. Gjekk du glipp av det, eller vil finne ut meir om noko som interesserte deg? No finn du presentasjonane her på arbeidoghelse.no.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Stadig nye aktørar, nye krav til tenestene, auka digitalisering og mange unge utanfor jobb og utdanning. Korleis møter me desse endringane? Det var temaet for Møteplassen 2022, som gjekk av stabelen på Quality Airport Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2022.

Rundt 80 fagpersonar frå store delar av landet møttes for fagleg påfyll og inspirasjon, nettverksbygging, deling og gode samtaler.

Sjå presentasjonane frå Møteplassen 2022