Verdenskongress skal styrke rehabilitering

Bildet viser logoen til verdenskongressen i rehabilitering 2020
Opptil 2500 deltakere møtes i Århus under den internasjonale kongressen for rehabilitering i 2020. Målet er å styrke og videreutvikle samfunn slik at det blir best mulig å leve for alle borgere.

Av Bjørn Kvaal

– Rehabilitering beveger, flytter og utvikler samfunn. Derfor har kongressen tittelen «Moving societies».

Jan Sau Johansen (helt til høyre foran) leder arrangementskomiteen for den internasjonale rehabiliteringskongressen i Danmark i 2020. Medlemmene i komiteen, bak fra venstre: Jørgen Feldbæk Nielsen, Jette Bangshaab, Chris Jensen, Lisbeth Koed Doktor, Thomas Maribo, Sarah Dean og Reuben Escorpizo. Foran fra venstre: Marianne Hedlund, Gunner Gamborg, Claus Vinther Nielsen og Jan Sau Johansen.

Det sier Jan Sau Johansen, leder for arrangementskomiteen som nå er godt i gang med forberedelsene til kongressen i Århus 8. – 10. september 2020.

Vil lage en global møteplass

Den internasjonale rehabiliteringskongressen arrangeres hvert fjerde år. Det startet i Geneve i 1929, og kongressen i Århus i 2020 blir den 23. i rekken. Sør-Korea var vertskap i 2012, Skottland i 2016.

Kongressen arrangeres av Rehabiliteringsforum Danmark i samarbeid med Århus kommune, Region Midtjylland og MarselisborgCentret. Kongressen skal være en global møteplass. Den skal sette rehabilitering på den politiske og faglige dagsorden.

Kongressen i 2020 har fem overordnede perspektiv:

  • Individuelt
  • Faglig/profesjonelt
  • Forskning
  • Samfunn
  • Politisk

Vil inkludere alle borgere

Kongressen er rettet mot alle som jobber med eller har interesse for rehabilitering: Forskere, frivillige organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, studenter, politikere og ansatte i forvaltning.

Johansen sier at kompenserende innsats ikke er tilstrekkelig for at et samfunn skal passe for alle. Samfunn må i stedet stadig utvikles gjennom å erkjenne, respektere og inkludere alle borgere.

Kan vise fram nordisk rehabilitering

– Kongressen blir en god mulighet for å møte ledende danske og internasjonale forskere og ansatte i fagfeltene, utveksle ideer og bygge nettverk med ledende produsenter, ansatte innen arbeids- og helsefeltet og offentlige myndigheter og organisasjoner. Da kan det oppstå samarbeid og visjoner som gjør at rehabilitering i økt grad kommer på dagsorden både nasjonalt og internasjonalt, sier Johansen.

Se film om verdenskongressen:

I den internasjonale programkomiteen sitter blant annet Marianne Hedlund, professor i sosialt arbeid ved NTNU og Nord universitet, og Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. De har vært med å definere hovedtemaer for konferansen og bruker sine nettverk til å skaffe relevante foredragsholdere og deltakere.

– Med den korte avstanden til Århus er kongressen en god anledning for de som jobber innen rehabiliteringsfeltet i Norge til å få ny og oppdatert kunnskap fra hele verden, sier Jensen. – Det er også en god anledning til å vise verden hvordan rehabilitering foregår i de nordiske landene.

Fokus på rehabilitering gjennom et helt år

Århus kommune og Region Midt i Danmark har utpekt september 2019 – september 2020 til Rehabiliteringens År. Kongressen i seg selv bidrar til å rette oppmerksomheten mot forhold i samfunnet som har betydning for menneskers mulighet til å delta ut fra sine forutsetninger. I tillegg skal Rehabiliteringens År skape nasjonal oppmerksomhet om rehabilitering.

– Målet er at organisasjoner og enkeltpersoner kobler seg på med initiativ og aktiviteter og blir medskapere. Dermed blir det et år med oppmerksomhet på rehabilitering på alle nivå –  samfunnsmessig, politisk, individuelt, i praksisfeltet og vitenskapelig, sier Jan Sau Johansen.