350 nordiske deltakere 350 meter over havet

Når ansatte og forskere innen arbeidsrettet rehabilitering og fra NAV møtes i Holmenkollen i høst, er det ikke bare for å se den fine utsikten over Oslo. Her skal de også få oversikt over den nyeste praksisnære og -relevante forskningen fra hele Norden.

Av Bjørn Kvaal

Da arrangeres den femte nordiske konferansen innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Det håpes på at 300-350 praktikere og forskere vil delta.

Likhetstrekk – og variasjoner

Konferansen holdes 1.-3. oktober på Scandic Holmenkollen Park, noen steinkast unna Holmenkollbakken og 350 meter over Oslo sentrum.

– Arbeidsrettet rehabilitering i de nordiske landene har mange likhetstrekk. Samtidig er det ulike måter landene løser oppgavene på. Kun Norge har for eksempel døgnbasert opphold innen ARR hos private institusjoner. Samtidig ser vi at i rehabiliteringsfeltet generelt her i landet overføres mer og mer ansvar til kommunene. Da er det naturlig at også kommunene får en større rolle i oppfølging av sykmeldte som et ledd i en samhandlingskjede, slik det er gjort i Sverige og Danmark.

Det sier Irene Øyeflaten. Hun er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) og har deltatt i programkomiteene for de nordiske konferansene siden starten i 2010.

– Jeg gleder meg til årets store faglige høydepunkt, sier Irene Øyeflaten, forsker og medlem i programkomiteen for den femte Nordiske konferansen om arbeidsrettet rehabilitering (Foto: Privat)

Konkrete og relevante innlegg

– Dette blir derfor ikke en tradisjonell konferanse for forskere, men der forskere skal være blant foredragsholderne og dele sin kunnskap, sier Øyeflaten.

På programmet står også en rekke parallellseminar og mulighet for å delta i arbeidsgrupper med ulike tema. Se programmet her.

Hovedinnlegg fra Nederland

Konferansen ble første gang arrangert i Norge i 2010 – da som en skandinavisk samling. Stedet var Rauland, hvor Rehabiliteringssenteret AiR og NK-ARR ligger. I 2012 møttes deltakerne i Danmark. I 2014 var Sverige vertskap. Fra dette året var også finske og islandske fagpersoner invitert. I 2016 var konferansen lagt til Island. Og nå er altså Norge vertskap igjen.

Slik drives arbeidsrettet rehabilitering på Island (video).

– Hvis det er nokså lik tenkning rundt ARR i Norden; hadde det ikke da vært relevant å utvide med flere land slik at helt nye perspektiv ble trukke inn?

– Vi har diskutert dette. I så fall er Nederland det landet som er mest aktuelt. Her er det løsninger og modeller som sikkert kunne vært aktuelt å lytte mer til. Vi har imidlertid valgt å beholde den nordiske profilen, fordi vi fortsatt har mye å lære av hverandre her. Før øvrig er professor Ute Bültmann fra Nederland en av hovedtalerne. Hun har forsket i blant annet Sverige og Danmark og har førstehånds kjennskap til utfordringer rundt ARR i Norden, sier Øyeflaten.

To direktorat snakker sammen

I tillegg til Øyeflaten har en gruppe bestående av Thomas Johansen og Chris Jensen fra NK-ARR, Christian Ståhl fra National Centre for Work and Rehabilitation i Sverige, Merete Labriola fra Defactum i Danmark og Pirjo Juvonen-Posti fra Det finske instituttet for arbeidshelse pluss den islandske stiftelsen VIRK planlagt det faglige innholdet.

Et poeng fra norsk side er at helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng skal åpne konferansen. Samarbeidet mellom de to direktoratene for å styrke ARR-feltet er et viktig tiltak sett fra norsk side.

– Høstens viktigste møtested

– ARR har tatt noen store steg fremover de siste årene, men fortsatt er det mye kunnskap som må deles og forskning som må gjøres. Derfor er slike samlinger så viktige, sier Irene Øyeflaten.