Arbeid som rehabilitering for hørselshemmede

Hørselshemmede trenger noen ganger rehabilitering. Kan arbeid da bli en positiv kraft og en del av behandlingsopplegget? I så fall hvorfor og hvordan?

Av Bjørn Kvaal

Holdt kurs om arbeid som rehabilitering for hørselshemmede: Forskerne Elisabeth Svinndal og Irene Øyeflaten og pedagog Olav Hahn

Det var tema da forskerne Irene Øyeflaten og Elisabeth Svinndal og pedagog Olav Hahn fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering holdt kurs hos RUT sist uke. RUT er forkortelse for HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS, og HLF står for Hørselshemmedes landsforbund. 23 deltakere ved RUT i Lier i Buskerud fikk foredrag og jobbet i grupper. Tema for dagen var arbeidets betydning for helse, arbeidsevne, sykefraværssystemet i Norge og kartlegging og måling.

Les mer om vårt kurs om arbeidsfokus i rehabilitering