Boklansering 13. nov.: «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse»

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ønsker velkommen til boklansering i Oslo 13.november – her representert ved leder Chris Jensen, som også er en av redaktørene av boka. Foto: Guro Lien

Denne høsten kom den første norske boka som gir en samlet beskrivelse av arbeidsrettet rehabilitering som fagfelt. Vi markerer bokutgivelsen i Oslo 13. november, og du er velkommen!

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Mandag 13.november inviterer vi til lansering av fagboka «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse». Der vil forfattere og andre bidragsytere fortelle om boka og det faglige innholdet fra sitt perspektiv.

Denne nye fagboka kombinerer teori og praksis, og en rekke eksperter har bidratt med kapitler fra sine spesialområder. Den gir leseren et sterkt fundament av kunnskap og metoder som kan brukes på tvers av de mange tjenestene som har som oppgave å støtte opp om menneskers mulighet til stabil og varig arbeidsdeltakelse.

Boka har sitt utspring i Rehabiliteringssenteret AiR og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, og er utgitt av Fagbokforlaget.

Boklanseringen varer fra kl. 15.30 til 17.30, og foregår på Legenes hus kurs- og konferansesenter i Oslo.

Velkommen!

Se program og meld deg på >