Gjekk du glipp av webinaret om ungt utanforskap, IPS og arbeidsretta rehabilitering? Sjå det her

Webinar 3 unge utanfor arbeid og utdanning
Foto: Mostphotos. Tonje Fyhn: Rune Rolvsjord, Norce

5. april sendte vi webinaret «Individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap?». No er opptaket publisert.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I dette webinaret er spørsmålet korleis vi kan bruke to ulike tiltak, individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering, for å førebyggje ungt utanforskap. Kva seier forskinga om effekten? Kvar i samhandlingskjeden høyrer dei to tiltaka heime? Hjelper IPS og arbeidsretta rehabilitering dei same målgruppene? 

I webinaret får du mellom anna høyre og sjå:

  • Ein presentasjon av IPS og forsking på effekten av IPS for unge v/Tonje Fyhn, forskingsleiar arbeidsliv og inkludering, Norce
  • Arbeidsretta rehabilitering og forsking på effekten v/ Chris Jensen, seniorforskar ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering

Etter foredraga blir det ei samtale mellom dei to innleiarane, og det blir moglegheit for å stille spørsmål.

Sjå opptak av webinaret

Webinaret var det tredje i webinarserien «Ungt utanforskap og arbeidsretta rehabilitering»