Møteplassen 24.–25. oktober: Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i endring

Bildet viser en mann som vanner planter og ideer, og symboliserer vekst og utvikling
Foto: Mostphotos

Stadig nye aktører, økt digitalisering og krav om kortere og mer intensive tilbud. Hvordan skal fagfeltet møte alle disse endringene? Det er temaet for Møteplassen 2022.

Arbeidsrettet rehabilitering som tjeneste har endret seg mer de siste to årene enn de siste 35. Antallet aktører som leverer tjenester med samtidig fokus på arbeid og helse øker. Koronapandemien har skutt fart på digitaliseringen, og det blir flere og flere digitale element i tjenestene. Flere av helseforetakene etterlyser kortere og mer intensive tilbud.

Hvordan kan vi møte alle disse endringene? Hvilke muligheter har vi for å tenke nytt? Det er temaet for Møteplassen 2022.

Og endelig kan vi møtes fysisk igjen! Etter to år med pandemi og digitale møter vil vi at flest mulig skal ha mulighet til å komme – derfor møtes vi på Gardermoen. Men på ikke et hvilket som helst flyplasshotell: Selvfølgelig har vi valgt et miljøsertifisert hotell med fine turområder rett utenfor døra.

Dato: 24. – 25. oktober 2022
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Tema: Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt i endring
Målgruppe: Alle som jobber i team, med FoU-oppgaver eller ledelse innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller Nav.

Dag 1: Hvilke muligheter finnes innenfor rammene?

Den første dagen vil vi ha fokus på rammene for arbeidsrettet rehabilitering:

 • Hvilke rammer finnes?
 • Hvordan er muligheten for utvikling innenfor disse rammene?
 • Hvordan kan oppdragsgiverne bidra til utvikling?

Disse kommer:

 • Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering, Helse Sørøst
 • Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge

Dag 2: Utvikling av praksis – digital rehabilitering og unge som målgruppe

Dag to vil vi vise konkrete eksempler på utviklingsprosjekter knyttet til digital rehabilitering og unge. Du vil blant annet få høre:

 • Hva er viktig å tenke på når du skal hjelpe unge inn i utdanning og jobb?
 • Hvordan kan arbeidsrettede tilbud for unge se ut?
 • Hvordan brukes digitale virkemidler i arbeidsrettet rehabilitering?
 • Hvordan brukes VR i arbeidsrettet rehabilitering?

Disse kommer:

 • Aud Ramberg, FoU-leder, Friskgården
 • Truls Torvik, prosjektleder, Hysnes Ung
 • Tarja Kvalheim, forskningsleder, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
 • Tarjei Helle, koordinator unge voksne, Rehabiliteringssenteret AiR

Som alltid blir det workshops innenfor ulike tema slik at du kan utveksle erfaringer med andre flinke fagfolk.

Se hele programmet og meld deg på >

Nordbytjernet og flere fine turstier ligger like bak hotellet – det er altså ikke noe typisk flyplasshotell vi møtes på! Foto: Privat.