Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Personer fra fire team inni en sirkel

Har dere faglige problemstillinger dere ønsker å gå i dybden på? Bli med i en digital møterekke der dere kan diskutere slike problemstillinger med andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering i regionen.

Av Stefan Brunvatne og Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kompetansetjenesten inviterer dere som jobber på tverrfaglige team til regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering. Møtene strekker seg over første halvår 2021. Det blir seks møter til sammen, ett i måneden fra januar til juni.

I tillegg til å få diskutere faglige problemstillinger, vil du bli kjent med flere som jobber med arbeidsrettet rehabilitering i din region. Vi håper at nettverket som etableres, vil være nyttig for dere også senere.

Hva går dybdemøtene ut på?

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på praksis, med mulighet for å presentere, diskutere og få respons på praksis på en grundig måte. Målet med møtene er å utvikle praksis gjennom erfaringsutveksling.

I møtene får dere som jobber på tverrfaglige team muligheten til å

  • gå i dybden på faglige problemstillinger dere ofte står fast i, gjennom å diskutere dem med andre tverrfaglige team i regionen.
  • reflektere over egen praksis, og oppdage mulige justeringer, forbedringer og alternative måter å løse ting på.

To rådgivere/forskere fra kompetansetjenesten leder møtene, og stiller spørsmål rundt praksis.

Vi vil at dere skal få mest mulig ut av dybdemøtene. I hvert møte vil vi ha fokus på ett tema, én del av praksis. Vi vil bare diskutere tema som er viktig for dere – faglige ting dere stadig vekk står fast i eller lurer på. Derfor får dere selv bli med å stemme på hvilke problemstillinger vi skal diskutere i hvert møte.

Hvem er møtene for?

Møtene er for deg som jobber på et tverrfaglig team i arbeidsrettet rehabilitering, uansett om dere tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som

  • poliklinisk tilbud
  • dagtilbud
  • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Hvem treffer jeg i møtene?

Du vil møte folk fra tverrfaglige team på tre andre institusjoner i din helseregion, enten de tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som dagtilbud, døgntilbud eller poliklinisk. Til sammen blir dere altså fire institusjoner, og det er de samme institusjonene som deltar hver gang. Grunnen til at vi begrenser antall institusjoner som deltar i møtene til fire, er at dere skal få mulighet til å bli godt kjent med praksisen på de andre institusjonene.

Hvert møte ledes av to personer fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering: rådgivere, forskere eller én av hver. Det er de samme to personene som leder hele møterekken i hver region.

Når er møtene?

Hver region møtes seks ganger i løpet av første halvår 2021. Hvert møte tar maks 2,5 timer.

Se når møtene i din region er:

Helse VestTirsdager 09.00–11.3012. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni
Helse Sør-ØstTorsdager 09.00–11.3014. januar, 11. februar, 11. mars, 15. april, 6. mai, 10. juni
Helse NordTirsdager 09.00–11.3019. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai, 15. juni
Helse MidtTorsdager 09.00–11.3021. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni

Hvor mye koster det?

Møtene er gratis, siden det å holde oppe et fagnettverk i arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag.

Hvordan får jeg plass?

Siden det er bare er plass til fire institusjoner per region i denne omgangen, gjelder første institusjon til mølla-prinsippet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre en fordeling mellom døgn-, dag- og polikliniske tilbud.

Slik kan du få plass:
1. Meld på institusjonen din
Når du melder deg på, gjør du det på vegne av klinikken/institusjonen. Flere personer fra samme institusjon vil kunne delta på samme skjerm.

For å få størst mulig utbytte av møtene, anbefaler vi at

  • to til tre personer fra tverrfaglig(e) team i klinikken/institusjonen deltar på hvert møte
  • det er de samme personene som deltar på hvert møte

2. Vent på bekreftelse fra oss
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

3. Legg møtene inn i kalenderen – påmeldingen forplikter
Påmeldingen er forpliktende, og det er viktig at dere setter av tid til alle de seks møtene i kalenderen, og sørger for at minst én av dere kan delta på hvert av møtene.

Finn ut mer og meld dere på >

Påmeldingsfrist: 16. desember
OBS! Begrenset antall plasser!

Lurer du på noe?
Kontakt Stefan Brunvatne