Webinar 14. juni: Kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering – hva er det, og hvordan ta det i bruk?

Ruby del Risco Kollerud, Olav Hahn og Chris Jensen ved kompetansetjenesten vil gi en intro til kvalitetsregisteret og ny nettportal. Thomas Johansen, forskningsansvarlig ved Hernes institutt, viser hvordan de bruker kvalitetsregisteret. Foto: Privat.

Vil du vite mer om resultatene av arbeidsrettet rehabilitering hos dere? Da kan det lønne seg å bli med i vårt kvalitetsregister. I dette webinaret lærer du mer om registeret, og hvordan dere kan ta det i bruk.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering samler og dokumenterer resultater på endring i arbeidsdeltakelse og selvvurdert arbeidsevne for personer som har fått arbeidsrettet rehabilitering. Dataene kobles opp mot Nav, slik at du kan se hvor stor andel av deltakerne som får ytelser fra Nav etter rehabiliteringen.

Virksomheter som deltar i kvalitetsregisteret får mulighet til å følge med på egne resultater og kan sammenligne seg med snittet i fagfeltet.

Nå har kompetansetjenesten lansert en interaktiv portal som visualiserer resultatene fra kvalitetsregisteret, og som kan være til stor hjelp i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Portalen visualiserer resultatene av arbeidsrettet rehabilitering og gjør det enklere å fange opp viktige endringer og trender. I webinaret får du se eksempler på hvordan den kan brukes.

Program og praktisk informasjon

I webinaret får du høre mer mer om:

  • Kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering – hva er det?
  • Ny nettportal for kvalitetsregisteret – hva er det, og hvordan kan den brukes?
  • Hvordan Hernes Institutt bruker den nye portalen
  • Tekniske tips: Hvordan få tilgang?

Tid: 14. juni kl. 14.00 – 15.15
Sted: Digitalt, på Teams
Målgruppe: Webinaret passer for deg som jobber med FoU eller kvalitetsarbeid i en virksomhet som leverer arbeidsrettet rehabilitering i regi av Nav eller spesialisthelsetjenesten, og som vurderer å ta i bruk kvalitetsregisteret som et verktøy i dette arbeidet.

Se program og meld deg på >

Se video: Kort intro om kvalitetsregisteret og ny portal