4.–5.mai: Møte i fagrådet for arbeid og helse

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet publiserte i januar en ny strategi for fagfeltet arbeid og helse. Hvordan fagrådet skal jobbe videre mot de målene som strategien peker på er et av temaene på årets andre møte i det nasjonale fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I tillegg til fagrådets videre arbeid med ny strategi for fagfeltet arbeid og helse, blir det blant annet fokus på disse problemstillingene:

  • Det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og NAV om individuell jobbstøtte (IPS)
  • Erfaring med tidlig innsats rettet mot sykmeldte med P-diagnoser

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 4. mai kl. 09.30 – 16.30 og torsdag 5. mai kl. 09.00 – 12.45
Sted: Fysisk møte i Arbeids- og velferdsdirektoratet sine lokaler i Fyrstikkaléen 1 på Helsfyr i Oslo.

Ønsker du å følge møtet som observatør, kan du gi beskjed til hilde.kristin.weng@nav.no og møte opp fysisk i Fyrstikkalléen 1.

Agenda

Onsdag 4. mai

09:30 – 10:30    Kaffe og mingling i lokalene
10:30 – 10:40 Velkommen og presentasjonsrunde v/Gunn Hege Marchand
10:40 – 11:05    Dialog med fagrådet om arbeid og helse som fagområde v/ Arbeids- og veldferdsdirektør Hans Christian Holte.
11:05 – 11:30    Informasjonssak: Det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og NAV om individuell jobbstøtte v/Randi Røed Andersen, Helsedirektoratet.
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:10 Informasjonssak: Digitalisering – hva skjer fremover i NAV? v/avdelingsdirektør Kristin Munthe, Arbeids- og velferdsdirektoratet.
13:10 – 13:20 Pause
13:20 – 16:00    Diskusjonssak: Tiltak for sykmeldte v/ Lars Bakken, Bernhard Weigel og Therese Sundell fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
16:00 – 16:30    Smakebit fra et lokalt prosjekt og doktorgradsarbeid: Erfaring med tidlig innsats rettet mot sykmeldte med P-diagnoser. Niclas Egidio D’Angelo, PhD-student/NAV Møre og Romsdal.

Torsdag 5. mai

09:00 – 11:00 Diskusjonssak: Koordinerende rolle v/ Gunn Hege Marchand og Randi Wågø Aas.
11:00 – 11:20 Pause
11:20 – 12:00 Diskusjonssak: Ny strategi for arbeid og helse – hvordan skal fagrådet jobbe videre mot de målene som strategien angir? v/ Stian Kersenboom Johnsen og May Cecilie Lossius.
12:00 – 12:30 Diskusjonssak: Videre arbeid i fagrådet – hvordan? v/ Gunn Hege Marchand.
12:30 – 12:45 Møtet avsluttes
12:45 – Lunsj og avreise

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 14. januar 2022 ble det publisert en ny strategi for arbeid og helse. Den nye strategien omhandler hele fagfeltet – se «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Hvordan gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkon Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet