8.mars: Følg nasjonalt fagrådsmøte om pakkeforløp for kreft og kartlegging av samarbeid

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Mange av de som får kreft, skal tilbake i jobb. Hvordan kan pakkeforløpene for kreft ta hensyn til dette? Det er et av temaene som tas opp på årets første møte i fagrådet for arbeid og helse.

Følger du møtet i fagrådet, får du med deg hvilke innspill medlemmene i rådet har til hvordan arbeidsdimensjonen kan inkluderes i pakkeforløp for kreft. Det andre temaet som diskuteres er kartlegging – tjenestetilbud og samhandling mellom tjenestene.

Følg møtet live på nett

Alle møter i fagrådet streames, også møtet 8.mars. Slik kan alle som vil følge møtene som observatører. Du trenger ikke å melde deg på på forhånd.

Tid: Mandag 8.mars 2021 kl. 12.00 – 15.00
Sted: Møtet gikk live på Vimeo

Agenda

12:00 – 12:05 Oppstart v/ rådets leder Gunn Hege Marchand
12:05 – 12:45 SAK 1: Pakkeforløp kreft og arbeidsdimensjonen v/rådsmedlemmene Torkil Berge og Elin Stoermann-Næss
Innledning fra Helsedirektoratet ved Ingunn Løvstad Sørensen og Sissi Leyell Espetvedt
12:45– 12:50 Pause
12:50 – 13:20 Kreft og arbeidsdimensjonen – diskusjon
13:20 – 13:25 Pause
13:25– 14:45 SAK 2 Kartlegging – tjenestetilbud og samhandling mellom tjenestene v/ Hilde Kristin Weng og May Cecilie Lossius, sekretariatet for rådet
Innledning, samt fremlegg av gruppearbeid.
14.45 – 14:55 Oppsummering og avslutning v/Gunn Hege Marchand

Se hele agendaen og sakspapirene (pdf)

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Kan jeg gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse, kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkond Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet