Ledig stilling innan arbeid og helse: Seniorrådgjevar i Helsedirektoratet

Bilde som illustrerer sammenhengen mellom arbeid og helse
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Helsedirektoratet lyser for fyrste gong ut ei stilling som seniorrådgjevar på arbeid- og helseområdet. Den som blir tilsett vil bli ein viktig deltakar i vidareutviklinga av fagfeltet.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I stillingsutlysinga skriv Helsedirektoratet:

«Arbeidsdeltakelse er i mange tilfeller helsefremmende. Mange med ulike helseproblemer som står utenfor arbeidslivet har behov for samtidig bistand fra både arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgstjenestene og arbeids- og velferdsforvaltningen må derfor samarbeide for å møte brukernes behov for tjenester, og bidra til å nå målet om økt arbeidsdeltakelse, bedre helse og livskvalitet. Helsedirektoratet jobber sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet med å videreutvikle arbeids- og helseområdet som fagfelt og i Helsedirektoratet er dette arbeidet lagt til avdeling folkesykdommer. 

Direktoratene reviderte i 2021 sin «Strategi for fagfeltet Arbeid og Helse» og samarbeider nå om den videre oppfølgingen. Strategien vektlegger bl.a. tidlig innsats, større satsing på lokale aktører og tverrsektoriell kunnskaps- og kompetansebygging. Direktoratene er også i gang med å utarbeide felles nasjonale faglige anbefalinger for tjenesteutøvere innen fagområdet.

Den som tilsettes vil være en viktig deltaker i videreutvikling av fagfeltet arbeid og helse.»

Dette er nokre av arbeidsoppgåvene i stillinga:

  • Ansvar for å følgje opp oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, ofte i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og andre aktørar
  • Innhente og samanstille oppdatert og relevant kunnskap
  • Leie sekretariatet for det nasjonale fagrådet for arbeid og helse

Les heile stillingsannonsa >

Søknadsfrist: 16.april 2023