Lyst til å skrive doktorgrad om kreft og arbeid?

Foto: Mostphotos

Universitetet i Sørøst-Norge har lyst ut en stipendiatstilling knyttet til temaet «kreft og arbeid blant selvstendig næringsdrivende».

Hovedmålet i dette ph.d. -prosjektet er å undersøke i sysselsetting, sykefravær og endring i status som næringsdrivende blant selvstendig næringsdrivende som har vært behandlet for kreft, samt hvilke faktorer som har betydning for disse utfallsmålene.

Prosjektet benytter allerede innsamlede registerdata fra Kreftregisteret, Norsk Pasientregister og SSB/FD Trygd med informasjon om pasienters kreftdiagnose, behandling, rehabilitering, sysselsetting, sykefravær m.m. Det finnes også relevant informasjon for andre personer enn kreftpasienter som dermed kan benyttes som sammenligningsgruppe.

Søknadsfrist: 31.desember 2021.

Se hele stillingsutlysningen