Ny oversikt: Forskning på arbeid og helse

Forsker Monica Eftedal på kontoret sitt
Monica Eftedal er seniorforsker hos oss, og deler nå relevant forskning fra sitt store "arbeid og helse-bibliotek". (Foto: Privat).

Syns du det er vanskelig å holde seg oppdatert på ny forskning på arbeid og helse? Nå kan du bruke mindre tid på å lete – vi har laget en ny oversikt som oppdateres hver måned.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

– Målet med oversikten er å gi deg utvalgt, relevant forskning på arbeid og helse på ett sted, slik at du kan bruke mindre tid på å lete i ulike tidsskrifter og databaser.

Det sier Monica Eftedal, som er seniorforsker hos oss. Hun har over middels god oversikt over forskningen på fagfeltet, og søker jevnlig etter nye publikasjoner. I løpet av de siste ti årene har hun laget sitt eget «arbeid og helse-bibliotek». Der har hun godt over 10.000 referanser til systematiske kunnskapsoppsummeringer, vitenskapelige artikler og rapporter.

Felles for alle referansene i Monica sin database er at de handler om både arbeid og helse.

I vår nye oversikt finner du referanser til forskning som handler om

  • helse og retur til arbeid
  • helse og arbeidsevne
  • arbeidsrettet rehabilitering

I oppstarten har vi lagt vekt på å få med systematiske kunnskapsoppsummeringer, og litt over halvparten ligger ute nå. Neste steg er å legge til enda flere kunnskapsoppsummeringer og å utvide med en oversikt over norske studier og publikasjoner i løpet av våren.

Gå til oversikt: Forskning på arbeid og helse

– Gjør det enklere å holde seg oppdatert

– Det er mye forskning som publiseres i mange ulike tidsskrifter og databaser, og det kan være vanskelig å vite hvor og hvordan man skal lete for å holde seg oppdatert. Tanken med denne oversikten er at vi kan formidle noe av det vi fanger opp via våre egne aktiviteter og litteratursøk, og som vi mener er relevant og viktig for fagfeltet, sier Eftedal.

Forskningsoversikten vil ikke være fullstendig – til det finnes det for mye forskning. Det vil alltid være både norske og utenlandske publikasjoner vi ikke kjenner til.

Den første «1.0-versjonen» av oversikten har fått en helt enkel form nå i oppstartsfasen.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg:

  • Hvordan er det å finne fram i oversikten?
  • Hva ville gjort det lettere for deg å finne det du er ute etter?

Tilbakemeldingene gir du til Guro Lien. Hvis mange bruker oversikten og gir tilbakemeldinger, har vi et godt grunnlag for en eventuell forbedring og videreutvikling av løsningen.

Ny strategi etterlyser bedre kunnskapsgrunnlag

Å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag om hvilke tjenester, metoder, tiltak og samhandlingsformer som har dokumentert effekt pekes på som avgjørende i den nye strategien for fagfeltet arbeid og helse, som ble publisert i januar i år. I strategien etterlyses også en nasjonal og løpende oppdatert oversikt over pågående forskning innen fagfeltet. Med vår nye samleside ønsker vi å støtte opp om strategien og bidra til at det blir lettere både å få oversikt over og holde seg oppdatert på kunnskapsgrunnlaget for fagfeltet.

Den nye strategien har blitt til gjennom en bred innspillsprosess som startet med Åpen arena 2020. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet som sammen har utarbeidet strategien, som skal vise retningen for fagfeltet arbeid og helse. Den peker på viktige samfunnsutfordringer knyttet til arbeid og helse og beskriver hvordan vi kan jobbe med disse utfordringene ved hjelp av felles mål.

Les hele den nye strategien for arbeid og helse (pdf) >